22 stycznia horoskop

Horoskop na styczeń

22 stycznia

Urodzony dnia 22 stycznia – Niezależny myślowo – interesuje się głębokimi zagadnieniami. Ma licznych przyjaciół.
Cechuje go powaga, zamiłowanie do studiów i poszukiwań naukowych zarówno jak i zainteresowanie niezwykłymi wynalazkami. Trudno nam obecnie zrozumieć takiego człowieka, gdyż jego zdolności prawdziwe są jeszcze ukryte i nie mogą się przejawić na obecnym stadium rozwoju ludzkości dostatecznie wyraźnie i osiągnąć pełnię swego rozwoju. To też niewielu tylko ludzi potrafiło wyrazić w swym życiu te wartości twórcze, jakimi obdarzyły ich urodziny z dnia tego. Zazwyczaj te urodziny wykazują dwa typy. Ludzie nierozwinięci są egoistami kapryśnymi, na których nie można polegać. Wprawdzie nawet i oni odczuwają nad sobą jakieś wyższe ideały, jednakże z powodu niemożności ich uświadomienia i wcielenia w życiu codziennym – zachowują się biernie, dając się unosić falom życia. Typ wyższy, bardziej rozwinięty – stara się odrzucić od siebie wszystko co zwierzęce i osiągnąć wyższe ideały wszechludzkie. Gdy uda się takiemu człowiekowi opanować swą niższa naturę – staje się wówczas wierny, zdecydowany, cierpliwy, okazuje subtelność niezwykłą i duże zdolności filozoficzne. Współczuje wówczas z całą ludzkością, interesując się żywo nauką, sztuką, muzyką i literaturą. Jest to umysł niezwykle ruchliwy, dążący do niezależności myślowej i okazujący stałość charakteru. Zazwyczaj ma licznych przyjaciół. Typ rozwinięty okazuje niezwykłą intuicję i dostępny jest natchnieniom twórczym. Nieraz też objawia zainteresowanie rzeczami niezwykłymi, dziwacznymi, starożytnościami i psychologią wogóle. Zdrowie. Organizm jego niezbyt jest mocny i dokucza mu nieraz gorsze krążenie krwi. Szybko jednak może przyjść do siebie, gdy go się pozostawi samego pośród pięknej przyrody. Na małżeństwie specjalnie mu nie zależy – a jednak potrafi być wiernym i godnym zaufania mężem lub żoną.


POWRÓT

Tarot wrozby