28 stycznia horoskop

Horoskop na styczeń

28 stycznia

Urodzony dnia 28 stycznia – Oryginalny, samodzielny – nie pozwala się ograniczać. Nie znosi złośliwości.
Jest to natura władcza, niezależna a nade wszystko ceni swą niepodległość i nie chce znosić ograniczeń ani też poddawać się przymusowi. Taki człowiek może daleko więcej zrobić dla ludzi, gdy ma pozostawioną zupełną swobodę działania i opiera się na własnych siłach jedynie, aniżeli gdy jest związany z niepomyślnymi warunkami życiowymi i przez nie ograniczany. Zuchwały, władczy – niełatwo ustępuje w walce. A przytem jest wyczekujący i nieraz zachowuje się biernie, czekając na rozstrzygnięcie pomyślne dla siebie skomplikowanych sytuacyj życiowych. Trudno go oszukać, gdyż przenika łatwo ludzkie charaktery. Do jego specjalnych właściwości należy doskonale orientowanie się w chorobach innych ludzi, dzięki czemu może zostać dobrym medykiem. Trafnie zdaje sobie sprawę z najbardziej zawikłanych sytuacyj życiowych. Zawód dlań najlepszy taki, który wymaga koncentracji umysłowej i stałej pracy wytrwałej. Największe jednak rezultaty osiągnie w karierze intelektualnej: jako artysta, literat, muzyk, wynalazca. Trzeba dodać, że człowiek urodzony dnia tego jest niezwykle wrażliwy i nie znosi żadnych złośliwości. Niełatwo go rozgniewać, ale najszybciej reaguje na szyderstwo. Wady, jakie powinien starać się przezwyciężyć – to niezdecydowanie, rozproszenie, Zbytni pośpiech lub spóźnianie się do zajęcia. Często nie jest z siebie zadowolony i chętnie wszystko odkłada do innego razu. Kobieta urodzona w tym dniu troszczy się o zdobycie majątku i nieraz denerwuje z powodu stanu interesów, lokaty kapitałów lub też zdania innych osób o sobie. Jest ona bowiem niezwykle wrażliwa na opinię. Zarówno mężczyzna jak i kobieta troszczą się wielce o utrzymanie swej władzy i pozycji życiowej, zarówno jak i o powagę swego autorytetu.


POWRÓT

Tarot wrozby