29 stycznia horoskop

Horoskop na styczeń

29 stycznia

Urodzony dnia 29 stycznia – Jest zwolennikiem ideałów i stara się wpływać dodatnio na swe otoczenie.
Silny, władczy – posiada znaczne zdolności wykonawcze i potrafi sobie torować drogę po przez wszelkie przeciwieństwa i przeszkody. Jest to człowiek nieustraszony o szerokich poglądach i wszechstronnych zainteresowaniach. W życiu codziennym jest dość spokojny i łagodny – zwłaszcza w stosunku do najbliższych sobie osób. W walce życiowej jest jednak czujny i bystry: nieustannie posuwa się naprzód. Ma zazwyczaj wysokie ideały, które skutecznie propaguje w życiu i w obronie których potrafi walczyć bohatersko. Nie zawsze jest logiczny – i nie chce poddawać się kierownictwu innych ludzi. Jego świetna intuicja pozwala mu doskonale orientować się we wszystkim co się dzieje dookoła. Gdy tylko osiągnie odpowiedni rozwój duchowy – wówczas przenika tajemnice przyrody, czerpie z najgłębszych natchnień twórczych świata i nie daje się wprowadzić w błąd omamieniom zmysłów. Wytrwały, gruntowny – ma wielu przyjaciół, którzy wywierają na niego wpływ dodatni, a nawet mogą się przyczynić do jego rozwoju duchowego. Poglądów swych i zapatrywań nie chowa wyłącznie dla siebie lecz stara się je propagować i rozpowszechniać na wsze strony. Dąży bowiem zawsze do tego, aby otoczenie odpowiadało jego ideałom. Lecz umysł jego jest zbyt energiczny i nadmiernie krytyczny – co budzi niechęć i antagonizm innych ludzi. Działanie jego odznacza się w życiu wielką szybkością akcji i prostolinijnością wykonania. Jego organizm może ucierpieć dzięki gorszemu krążeniu krwi – a mogą mu się również dać we znaki niedomagania nerwowe, które zwłaszcza łatwo występują u kobiet urodzonych dnia tego. W miłości jest dość szczęśliwy. Po małżeństwie najczęściej następuje poprawa sytuacji życiowej. Małżeństwo, zazwyczaj harmonijne. Dzieci niewiele lub wcale. Czego się strzec winien. Grożą mu przykrości przez kobiety. Jego przedsiębiorczość zostaje często skierowana na tory fałszywe.


POWRÓT

Tarot wrozby