30 stycznia horoskop

Horoskop na styczeń

30 stycznia

Urodzony dnia 30 stycznia – Subtelny; intuicyjny – wyróżnia się swym wrodzonym poczuciem humoru.
Interesuje się techniką współczesną, najnowszymi wynalazkami, lotnictwem, radiem i kinem. Studiuje też duszę ludzką, pragnąc poznać i określić rozmaitość charakterów ludzkich. Lubi obserwować życie przyrody – zwierząt i roślin podobnie jak i ludzi. Z przyjemnością spogląda w przeszłość, wykazując nieraz zamiłowania archeologiczne. Z chęcią dopomaga potrzebującym, a przyczynia się też chętnie do rozwoju młodzieży. W miłości okazuje skłonność do nadmiernego teoretyzowania, stąd też jego uczucia są nierzadko czysto platoniczne. Łatwo go zrazić. Nieraz w sytuacjach najbardziej skomplikowanych zachowuje się biernie i wyczekująco. Znając doskonale ludzi – chwyta od razu ich śmieszne strony i słabostki i bardzo zręcznie potrafi się z nich wyśmiewać. Aczkolwiek czyni to właściwie bez żadnej złośliwości – mimo to jednak mogą z tego powodu powstawać nieporozumienia. Pełen jest oryginalnych pomysłów i niezwykłych idei. Okazuje zdolności organizacyjne – czy do dobrego czy też do złego. Przejawia też skłonności reformatorskie. Wadą jego jest, iż zbyt łatwo traci głowę, a nie potrafi przy tym połączyć w jedna całość swych myśli i czynów. Może się tak zdarzyć iż w życiu osiągnie wyniesienie dzięki swym wrogom, którzy – niechcący – przyczynią się pośrednio do jego kariery. Jak wychować dziecko w dniu tym urodzone. Trzeba je uczyć punktualności i konieczności dotrzymywania raz uczynionych obietnic. Dusza jego jest bardzo subtelna – potrafi być ujmującym i podobać się. Gdy jednak traktuje się takie dziecko nieżyczliwie i sprzeciwia się mu – może stać się niespokojne, nadmiernie krytyczne, drażliwe. Na szlachetność i szczerość odpowiada szlachetnością i szczerością, okazując dużo prawości i wierności dla swych ideałów. Otoczenie takiego dziecka łatwo uzyskuje na nie wpływ dominujący.


POWRÓT

Tarot wrozby