31 stycznia horoskop

Horoskop na styczeń

31 stycznia

Urodzony dnia 31 stycznia – Mimo swą oryginalność wykazuje dużo taktu i łatwo dostosowuje się do innych.
Jest ostrożny, cierpliwy, wytrwały, nieco próżny i zbyt ostentacyjny – lecz na ogół sympatyczny. Cechuje go oryginalność, nierzadko uzdolnienia artystyczne oraz wielkie umiłowanie ludzkości i jej ideałów. Ma dużo taktu i wielka łatwość dostosowywania się, dzięki czemu może obracać się we wszelkich sferach towarzyskich. Nastroje pesymistyczne i smutne szybko się zmieniają u niego na stany pełne radości, ufności i wiary. Więcej posiada siły i energii aniżeli umiejętności opanowywania jej i kierowania na tory odpowiednie; sprowadza to w skutkach niebezpieczne sytuacje życiowe. Rzecz dziwna – sam on nie jest w stanie się w nich zorientować – chociaż jasne są dla wszystkich. Wrogowie jego są złośliwi i gwałtowni, a przyjaciele – wielce pomocni, okazują mu swe poparcie zarówno radą jak i majątkiem. Osoby wybitne i wysoko postawione obdarzą go swym zaufaniem. Jest to człowiek energiczny lecz pozbawiony zdolności przewidywania. Jego stanowisko życiowe podlega rozmaitym alternatywom – wyniesieniom i upadkom. Dzięki jednak własnej energii lub nieoczekiwanej pomocy – da sobie zawsze radę i odzyska utracona pozycję. Czego się strzec winien. Aby nie być chaotyczny i niezrozumiały dla innych. Jego największa wadą jest brak skoordynowania pomiędzy życiem praktycznym a poglądami idealnymi. Cóż z tego, że jego światopogląd jest szeroki – skoro na niższych stadiach swego rozwoju nie potrafi się zorientować w najprostszych sytuacjach życiowych, okazując zadziwiająca krótkowzroczność. Zabiera się do roboty z całą sumiennością, okazując dużo dobrych chęci, lecz nie może sobie dać rady ze szczegółami. Odczuwa też wielką trudność w zdecydowaniu, kiedy i jak ma rozpocząć swą pracę. To też dzięki swej chwiejności i niezdecydowaniu jakie okazuje nawet w najdrobniejszych rzeczach – opuszcza niewykorzystane najlepsze okazje życiowe. Uwagi te – rzecz prosta – odnoszą się przede wszystkim do jednostek nierozwiniętych.


POWRÓT

Tarot wrozby